Cầu chì 10x38 - Cầu chì ống điện áp định mức là 500 V hoặc 690V

Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cầu chì ống D5x20-250V0.1A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V0.2A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V0.3A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V0.4A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V0.5A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V1.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V1.5A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V10A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V12A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V15A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V2.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V20A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V25A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V3.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V30A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V4.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V5.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V6.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V7.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D5x20-250V8.0A

3.700₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V15A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V1A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V2A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V3A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V4A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V5A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì ống D6x30-250V6A

5.200₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 0.5A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 10A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 16A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 1A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 20A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 25A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 2A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 32A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 3A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 40A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 4A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 5A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 6A

9.000₫ 0 đ

Cầu chì sứ D10x38 380V-100KA RT18RT14 8A

9.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan