Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan đa năng 6 CA3104-6

12.200₫ 0 đ

Mũi khoan đa năng 8 CA3104-8

16.900₫ 0 đ

Mũi khoan đa năng 10 CA3104-10

20.300₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan