Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Góc ren ngoài đồng 10 (1/8")

20.000₫ 0 đ

Góc ren ngoài đồng 13 (1/4")

25.000₫ 0 đ

Góc ren ngoài đồng 16 (3/8")

35.000₫ 0 đ

Góc ren ngoài đồng 21 (1/2")

45.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan