Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 5kg

Cái 260.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 2kg

Cái 260.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 1kg

Cái 260.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 10kg

Cái 443.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 15kg

Cái 455.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 20kg

Cái 502.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 30kg

Cái 559.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 60kg

Cái 1.133.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 100kg

Cái 1.334.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 120kg

Cái 1.694.000₫ 0 đ

Cân đồng hồ Nhơn Hòa 150kg

Cái 1.906.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan