Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Encoder IFM RVP510

4.051.100₫ 0 đ

Động cơ SPG S9I200GT-TCE

1.790.100₫ 0 đ

Hộp giảm tốc SPG S9KH25B

1.243.550₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 12 chân màu đỏ KTB2-S1512R

13.600₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 6 chân màu đỏ KTB2-S2506R

9.775₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 12 chân màu xanh KTB2-S1512B

13.600₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 6 chân màu xanh KTB2-S2506B

9.775₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 12 chân màu đen KTB2-S1512K

13.600₫ 0 đ

Hộp cầu đấu 10 chân SG-TB-10PT

339.150₫ 0 đ

Máy mài khuôn ESCO EA159DA-5

3.307.350₫ 0 đ

Van tay gạt 304 2 đầu ren trong 3/8" BSFFB10A

277.100₫ 0 đ

Cầu đấu IOLINK XTB-40H

317.900₫ 0 đ

Điện trở nhiệt D10x100-110V-300W

44.200₫ 0 đ

Điện trở nhiệt D10x100-220V-300W

44.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan