Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Encoder IFM RVP510

4.766.000₫ 0 đ

Động cơ SPG S9I200GT-TCE

2.106.000₫ 0 đ

Hộp giảm tốc SPG S9KH25B

1.463.000₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 12 chân màu đỏ KTB2-S1512R

16.000₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 6 chân màu đỏ KTB2-S2506R

11.500₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 12 chân màu xanh KTB2-S1512B

16.000₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 6 chân màu xanh KTB2-S2506B

11.500₫ 0 đ

Cốt cầu đấu 12 chân màu đen KTB2-S1512K

16.000₫ 0 đ

Hộp cầu đấu 10 chân SG-TB-10PT

399.000₫ 0 đ

Máy mài khuôn ESCO EA159DA-5

3.891.000₫ 0 đ

Van tay gạt 304 2 đầu ren trong 3/8" BSFFB10A

326.000₫ 0 đ

Cầu đấu IOLINK XTB-40H

374.000₫ 0 đ

Điện trở nhiệt D10x100-110V-300W

52.000₫ 0 đ

Điện trở nhiệt D10x100-220V-300W

52.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan