Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ổ cắm lõi sứ liền dây 4m 10 cửa 2200W 10Y4

175.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4D2-9

168.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4H2-3

95.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4D2-5

126.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 6M2-5

134.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4H2-9

163.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4H2-5

119.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 5M2-5

129.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 5M2-9

186.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 5M2-3

105.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4D2-3

100.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4M2-9

163.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 6M2-3

111.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4M2-5

118.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 3M2-5

111.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 4M2-3

96.000₫ 0 đ

Ổ cắm lõi sứ liền dây 2200W 3M2-3

89.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan