Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đai ốc trượt bi M4-20

7.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M5-20

7.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M4-30

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M5-30

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M6-30

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M8-30

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M4-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M5-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M6-40

8.000₫ 0 đ

Đai ốc trượt bi M8-40

8.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan