Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí Y giật cấp PW-6-4

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-8-4

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-8-6

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-10-6

Cái 13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-10-8

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-12-8

Cái 16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-12-10

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-16-12

Cái 32.000₫ 0 đ

Đầu nối khí Y giật cấp PW-16-14

Cái 32.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan