Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Kép thu đồng 13-10 (1/4-1/8)

10.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 16-10 (3/8-1/8)

12.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 16-13 (3/8-1/4)

11.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 21-13 (1/2-1/4)

14.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 21-16 (1/2-3/8)

15.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 27-13 (3/4-1/4)

24.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 27-16 (3/4-3/8)

24.000₫ 0 đ

Kép thu đồng 27-21 (3/4-1/2)

25.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan