Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bu lông chữ T có cổ M5x12 nhôm 20

Cái 2.800₫ 0 đ

Bu lông chữ T có cổ M6x16 nhôm 30

Cái 3.000₫ 0 đ

Bu lông chữ T có cổ M6x20 nhôm 30

Cái 3.200₫ 0 đ

Bu lông chữ T có cổ M8x20 nhôm 40

Cái 3.600₫ 0 đ

Bu lông chữ T có cổ M8x25 nhôm 40

Cái 3.600₫ 0 đ

Bu lông chữ T có cổ M8x30 nhôm 45

Cái 5.600₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan