Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Hộp đựng đồ nhựa 320mm 14" CL0045

158.000₫ 0 đ

Hộp đựng đồ nhựa 425mm 17" CL0046

236.300₫ 0 đ

Hộp đựng đồ nhựa 475mm 19" CL0461

286.200₫ 0 đ

Hộp đựng đồ 12x120x280mm LL15103

90.000₫ 0 đ

Hộp đựng đồ 170x140x330mm LL15004

150.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan