Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan kính, gạch 6 CA3105-06

Cái 14.200₫ 0 đ

Mũi khoan kính, gạch 8 CA3105-08

Cái 18.900₫ 0 đ

Mũi khoan kính, gạch 10 CA3105-10

Cái 23.000₫ 0 đ

Mũi khoan kính, gạch 12 CA3105-12

Cái 27.700₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan