Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoan kính,gạch 6 CA3105-06

15.800₫ 0 đ

Mũi khoan kính,gạch 8 CA3105-08

20.800₫ 0 đ

Mũi khoan kính,gạch 10 CA3105-10

24.700₫ 0 đ

Mũi khoan kính, gạch 12 CA3105-12

28.700₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan