Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ống ruột gà D10 dài 6m trắng

103.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 6m xanh

103.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 6m cam

103.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 9m trắng

127.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 9m xanh

127.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 9m cam

127.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 12m trắng

142.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 12m xanh

142.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 12m cam

142.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 15m trắng

164.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 15m xanh

164.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 15m cam

164.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan