Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ống ruột gà D10 dài 6m trắng

Cái 109.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 6m xanh

Cái 109.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 6m cam

Cái 109.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 9m trắng

Cái 133.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 9m xanh

Cái 133.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 9m cam

Cái 133.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 12m trắng

Cái 149.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 12m xanh

Cái 149.000₫ 0 đ

Ống ruột gà D10 dài 12m cam

Cái 149.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan