Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro xoắn ren cấy RST2x0.4

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST2.5x0.45

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST3x0.5

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST4x0.7

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST5x0.8

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST6x1

Cái 91.200₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST8x1.25

Cái 125.400₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST10x1.5

Cái 148.200₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST12x1.75

Cái 182.400₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST14x2

Cái 228.000₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST16x2

Cái 285.000₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST18x2.5

Cái 330.600₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST20x2.5

Cái 444.600₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST22x2.5

Cái 558.600₫ 0 đ

Taro xoắn ren cấy RST24x3

Cái 592.800₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan