Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu giảm âm đồng-10(1/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm đồng-13(1/4")

17.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm đồng-16(3/8")

20.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm đồng-21(1/2")

28.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan