Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu giảm âm đồng BSL-10(1/8")

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm đồng BSL-13(1/4")

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm đồng BSL-16(3/8")

Cái 23.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm đồng BSL-21(1/2")

Cái 33.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan