Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu vặn khẩu cho máy khoan bê tông 3/8(9.5mm)

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu vặn khẩu cho máy khoan bê tông 1/2(12.5mm)

25.000₫ 0 đ

Đầu vặn khẩu cho khoan bê tông 1/4(6.5mm)

Cái 20.000₫ 0 đ

Đầu vặn khẩu cho máy bắn vít 3/8(9.5mm)

Cái 20.000₫ 0 đ

Đầu vặn khẩu cho máy bắn vít 1/2(12.5mm)

20.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan