Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi Phay CNT4F-1x3x4x50

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-1.5x4.5x4x50

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-2x6x4x50

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-2.5x7x4x51

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-3x8x4x50

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-3.5x9x4x50

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-4x10x4x50

90.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-5x13x6x50

140.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-6x15x6x50

140.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-7x18x8x50

160.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-8x20x8x60

245.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-9x25x10x75

280.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-10x25x10x75

405.000₫ 0 đ

Mũi Phay CNT4F-12x30x12x75

515.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan