Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tay quay bàn ren Nhật SKC M3-M6

145.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren Nhật SKC M8-M12

194.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren Nhật SKC M14-M20

268.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M1.0-2.6

30.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M3-6 LL138204(D20)

51.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M7-9 LL138205(D25)

61.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M10-11 LL138206(D30)

65.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M12-16 LL138207(D38)

96.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M18-22 LL138208(D45)

138.000₫ 0 đ

Tay quay bàn ren M24-27 LL138209(D55)

170.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan