Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dũa bộ 5 chiếc dài 200mm CE0013

225.500₫ 0 đ

Dũa bộ 5 cây 5x180mm CE0015-5180

64.400₫ 0 đ

Dũa bộ 10 cây 4x160mm CE0016-4160

113.200₫ 0 đ

Bộ dũa 6 cây 3x140 mm LL13038

360.000₫ 0 đ

Bộ dũa 6 cây 4x160mm LL13039

65.000₫ 0 đ

Bộ dũa 6 cây 5x180mm LL13040

80.000₫ 0 đ

Bộ dũa tay kim cương CF400-Besdia (bộ/10pcs)

650.000₫ 0 đ

Dũa tay kim cương CF400-Best

500.000₫ 0 đ

Bộ dũa kim cương CF400-Besdia

650.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan