Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu giảm âm nhựa-10(1/8'')

8.800₫ 0 đ

Đầu giảm âm nhựa-13(1/4'')

10.500₫ 0 đ

Đầu giảm âm nhựa-16(3/8'')

17.600₫ 0 đ

Đầu giảm âm nhựa-21(1/2)

28.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan