Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu giảm âm nhựa PSL-10(1/8")

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm nhựa PSL-13(1/4")

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm nhựa PSL-16(3/8")

Cái 19.000₫ 0 đ

Đầu giảm âm nhựa PSL-21(1/2")

Cái 29.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan