Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tê đồng ren ngoài 10 (1/8")

18.000₫ 0 đ

Tê đồng ren ngoài 13 (1/4")

23.000₫ 0 đ

Tê đồng ren ngoài 16 (3/8")

25.000₫ 0 đ

Tê đồng ren ngoài 21 (1/2")

29.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan