Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Góc ren trong đồng 10 (1/8")

27.500₫ 0 đ

Góc ren trong đồng 13 (1/4")

37.500₫ 0 đ

Góc ren trong đồng 16 (3/8")

50.000₫ 0 đ

Góc ren trong đồng 21 (1/2")

62.500₫ 0 đ

Góc ren trong inox 304 10 (1/8")

22.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan