Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Góc ren trong đồng 10 (1/8)

20.000₫ 0 đ

Góc ren trong đồng 13 (1/4)

25.000₫ 0 đ

Góc ren trong đồng 16 (3/8)

35.000₫ 0 đ

Góc ren trong đồng 21 (1/2)

45.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan