Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Găng tay da hàn ngắn

25.000₫ 0 đ

Găng tay da hàn chịu nhiệt (Ngắn) CH0005

54.000₫ 0 đ

Găng tay da hàn dài 1 lớp

30.000₫ 0 đ

Găng tay da hàn dài 2 lớp

45.000₫ 0 đ

Găng tay hàn dài CH0006

108.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan