Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Đầu nối khí T giật cấp PGE-6-4

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-8-4

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-8-6

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-10-6

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-10-8

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-12-8

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-12-10

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-16-12

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí T giật cấp PGE-16-14

25.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan