Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tăng đơ inox 304 M4

22.400₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M5

23.200₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M6

28.800₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M8

39.200₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M10

64.000₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M12

112.000₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M14

176.000₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M16

248.000₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M18

368.000₫ 0 đ

Tăng đơ inox 304 M20

472.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan