Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Băng dính vải vàng nghệ 5cm*11m

25.000₫ 0 đ

Băng dính vải đỏ 5cm*11m

25.000₫ 0 đ

Băng dính vải trắng 5cm*11m

25.000₫ 0 đ

Băng dính vải đen 5cm*11m

25.000₫ 0 đ

Băng dính vải xanh 5cmx11m

25.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan