Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí PGJ 6-4

Cái 14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 8-4

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 8-6

Cái 17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 10-6

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 10-8

Cái 21.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 12-6

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 12-8

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí PGJ 12-10

Cái 28.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan