Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ống nước mận 21

6.000₫ 0 đ

Khớp nối ống nước Φ20 đầu đực(3/4-1/2)

10.200₫ 0 đ

Ống nước lưới D18

11.000₫ 0 đ

Khớp nối ống nước Φ20 đầu cái (1/2)

12.900₫ 0 đ

Ống nước lưới D20

16.500₫ 0 đ

Ống lưới xanh đỏ 18x1.5

21.000₫ 0 đ

Ống nước lưới D25

22.000₫ 0 đ

Ống lưới xanh đỏ 25x2

27.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan