Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí qua vách PM-4

Cái 12.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-6

Cái 15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-8

Cái 18.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-10

Cái 27.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-12

Cái 36.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan