Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí qua vách PM-4

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-6

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-8

17.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-10

19.000₫ 0 đ

Đầu nối khí qua vách PM-12

24.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan