Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí ren góc PL04-M3

26.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-M5

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-10(1/8")

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-13(1/4")

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL04-16(3/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-M5

6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-10(1/8")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-13(1/4")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-16(3/8")

10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL06-21(1/2")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-10(1/8")

8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-13(1/4")

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-16(3/8")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL08-21(1/2")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-10(1/8")

11.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-13(1/4")

13.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-16(3/8")

14.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL10-21(1/2")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-10(1/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-13(1/4")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-16(3/8")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL12-21(1/2")

15.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL14-13(1/4")

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL14-16(3/8")

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL14-21(1/2")

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-13(1/4")

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-16(3/8")

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí ren góc PL16-21(1/2")

25.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan