Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M2x0.4

Cái 102.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M3x0.5

Cái 68.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M4x0.7

Cái 68.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M5x0.8

Cái 85.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M6x1

Cái 102.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M8x1.25

Cái 119.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M10x1.5

Cái 153.000₫ 0 đ

Taro inox xoắn vàng YAMAWA M12x1.75

Cái 187.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan