Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Ốc siết cáp nhựa trắng PG7

2.000₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG9

2.800₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG11

3.200₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG13.5

3.800₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG16

4.600₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG19

5.400₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG21

6.400₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG25

8.000₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG29

13.700₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG36

24.000₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG42

29.100₫ 0 đ

Ốc siết cáp nhựa trắng PG48

33.700₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan