Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí thẳng PU-4

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-6

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-8

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-10

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-12

Cái 10.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-14

Cái 20.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-16

Cái 22.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan