Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí thẳng PU-4

4.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-6

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-8

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-10

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-12

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-14

16.000₫ 0 đ

Đầu nối khí thẳng PU-16

16.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan