Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Xích inox 304 1-(VNĐ/1 mét)

30.000₫ 0 đ

Xích inox 304 12-(VNĐ/Gam)

429₫ 0 đ

Xích inox 304 2-(VNĐ/Gam)

429₫ 0 đ

Xích inox 304 3-(VNĐ/Gam)

227₫ 0 đ

Xích inox 304 4-(VNĐ/Gam)

175₫ 0 đ

Xích inox 304 5-(VNĐ/Gam)

150₫ 0 đ

Xích inox 304 10-(VNĐ/Gam)

146₫ 0 đ

Xích inox 304 6-(VNĐ/Gam)

144₫ 0 đ

Xích inox 304 8-(VNĐ/Gam)

138₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan