Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

X đồng cắm dây D6

12.000₫ 0 đ

X đồng cắm dây D8

12.000₫ 0 đ

X đồng cắm dây D10

12.000₫ 0 đ

X đồng cắm dây D12

19.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan