Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí giật cấp PG-6-4

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-8-4

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-8-6

Cái 5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-10-6

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-10-8

Cái 6.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-12-6

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-12-8

Cái 9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-12-10

Cái 8.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-14-10

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-14-12

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-16-8

Cái 27.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-16-10

Cái 24.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-16-12

Cái 25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-16-14

Cái 25.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan