Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Đầu nối khí giật cấp PG-6-4

4.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-8-4

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-8-6

5.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-10-6

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-10-8

7.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-12-8

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-12-10

9.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-14-12

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-16-12

25.000₫ 0 đ

Đầu nối khí giật cấp PG-16-14

25.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan