Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Găng tay vải xanh

5.000₫ 0 đ

Găng tay vải bỏ

6.000₫ 0 đ

Găng tay vải trắng

7.000₫ 0 đ

Găng tay sợi 50g K10

3.500₫ 0 đ

Găng tay sợi 50 g

3.500₫ 0 đ

Găng tay sợi 60 g

4.000₫ 0 đ

Găng tay sợi phủ sơn đỏ

4.000₫ 0 đ

Găng tay phủ nhựa xanh 388

8.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan