Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi khoét kính 8mm

10.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 10mm

10.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 12mm

13.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 14mm

16.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 16mm

18.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 18mm

21.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 22mm

26.000₫ 0 đ

Mũi khoét kính 25mm

28.500₫ 0 đ

Mũi khoét kính 35mm

31.800₫ 0 đ

Mũi khoét kính 40mm

37.100₫ 0 đ

Mũi khoét kính 45mm

42.500₫ 0 đ

Mũi khoét kính 50mm

47.800₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan