Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Cốt ép cáp D5

5.000₫ 0 đ

Cốt ép cáp D4

4.200₫ 0 đ

Cốt ép cáp D3

3.000₫ 0 đ

Cốt ép cáp D2

2.500₫ 0 đ

Cốt ép cáp D1

2.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan