Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Tô vít bọc nhựa LL10320-2.5x75(-)

30.000₫ 0 đ

Tô vít bọc nhựa LL10321-3.5x100(-)

35.000₫ 0 đ

Tô vít bọc nhựa LL10322-6.5x150(-)

55.000₫ 0 đ

Tô vít bọc nhựa LL10323-PH0x60(+)

30.000₫ 0 đ

Tô vít bọc nhựa LL10324-PH2x100(+)

55.000₫ 0 đ

Tô vít bọc nhựa LL10325-PH3x150(+)

70.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan