Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Khớp nối nhôm 30

Cái 57.000₫ 0 đ

Khớp nối nhôm 40

Cái 76.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan