Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Gen co nhiệt D1 (200m/ cuộn) -Black

3.000₫ 0 đ

Gen co nhiệt D2 (200m/ cuộn) -Black

3.900₫ 0 đ

Gen co nhiệt D3 (200m/ cuộn) -Black

4.400₫ 0 đ

Gen co nhiệt D4 (200m/ cuộn) -Black

4.700₫ 0 đ

Gen co nhiệt D5 (200m/ cuộn) -Black

5.500₫ 0 đ

Gen co nhiệt D6 (200m/ cuộn) -Black

6.200₫ 0 đ

Gen co nhiệt D8 (100m/ cuộn) -Black

7.500₫ 0 đ

Ống co nhiệt D40

19.200₫ 0 đ

Ống co nhiệt D12

12.000₫ 0 đ

Gen co nhiệt D18

14.000₫ 0 đ

Ống co nhiệt D30

18.000₫ 0 đ

Ống co nhiệt D14

12.600₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan