Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bộ bu lông chữ U mạ 15A(21) M6+E+P

2.140₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 20A(27) M6+E+P

2.320₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 20A(27) M8+E+P

2.280₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 25A(34) M6+E+P

2.420₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 25A(34) M8+E+P

3.080₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 32A(42) M6+E+P

3.420₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 32A(42) M8+E+P

3.580₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 40A(48) M6+E+P

3.620₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 40A(48) M8+E+P

3.880₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 50A(60) M8+E+P

4.380₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 50A(60) M10+E+P

6.480₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 65A (76) M8+E+P

4.980₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 65A (76) M10+E+P

6.780₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 80A (90) M8+E+P

5.280₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 80A (90) M10+E+P

6.980₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 80A (90) M14+E+P

8.640₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 100A (115) M8+E+P

6.080₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 100A (115) M10+E+P

7.280₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 115 A(125) M10+E+P

8.180₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 115 A(125) M12+E+P

9.180₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 125A (140) M12+E+P

14.680₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 125A (140) M10+E+P

9.180₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 150A (165) M10+E+P

10.480₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 150A(165) M12+E+P

17.080₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 180A(200) M16+E+P

28.660₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 200A (215) M12+E+P

20.680₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 200A (215) M10+E+P

13.880₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 15A(21) M6+E+P

2.260₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 25A(34) M8+E+P

3.380₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 65A (76) M10+E+P

7.700₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 80A (90) M8+E+P

6.080₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 150A(165) M12+E+P

17.540₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 40A(48) M8+E+P

4.380₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 65A (76) M8+E+P

5.680₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 100A (115) M8+E+P

6.680₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 115 A(125) M10+E+P

8.700₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 25A(34) M6+E+P

2.560₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 50A(60) M10+E+P

8.400₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 80A (90) M14+E+P

9.940₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 20A(27) M6+E+P

2.360₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 20A(27) M8+E+P

2.480₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 40A(48) M6+E+P

4.060₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 115 A(125) M12+E+P

9.740₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 200A (215) M10+E+P

14.300₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 80A (90) M10+E+P

8.100₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 100A (115) M10+E+P

8.400₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 32A(42) M6+E+P

4.060₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 32A(42) M8+E+P

4.080₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 50A(60) M8+E+P

5.180₫ 0 đ

Bộ bu lông chữ U mạ 125A (140) M10+E+P

10.500₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan