Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Bộ gắp vít gẫy 5pc LL13263

64.000₫ 0 đ

Bộ gắp vít gẫy 6pc LL13264

87.000₫ 0 đ

Bộ lấy ốc gãy 5 chi tiết/hộp SKC

251.000₫ 0 đ

Bộ lấy ốc gãy 6 chi tiết/hộp SKC

343.000₫ 0 đ

Danh mục sản phẩm liên quan