Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi taro thẳng L6868 M3x0.5

Cái 142.200₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M4x0.7

Cái 138.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M5x0.8

Cái 140.800₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M6x1.0

Cái 149.100₫ 0 đ

Mũi taro thẳng ren mịn L6868 M8x1

Cái 338.100₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M8x1.25

Cái 220.800₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M10x1.5

Cái 278.800₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M12x1.75

Cái 383.700₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M14x2

Cái 530.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M16x2

Cái 706.600₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan