Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Mũi taro thẳng L6868 M3x0.5

136.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M4x0.7

132.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M5x0.8

134.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M6x1.0

143.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M8x1.25

213.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M10x1.5

268.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M12x1.75

370.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M14x2

511.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan