Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Mũi taro thẳng L6868 M3x0.5

Cái 150.500₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M4x0.7

Cái 146.300₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M5x0.8

Cái 149.100₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M6x1.0

Cái 157.400₫ 0 đ

Mũi taro thẳng ren mịn L6868 M8x1

Cái 338.100₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M8x1.25

Cái 231.900₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M10x1.5

Cái 294.000₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M12x1.75

Cái 404.400₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M14x2

Cái 557.600₫ 0 đ

Mũi taro thẳng L6868 M16x2

Cái 743.900₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan