Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 6.3mm

Cái 62.900₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 8.3mm

Cái 75.900₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 10.4mm

Cái 84.800₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 12.4mm

Cái 90.800₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 16.5mm

Cái 103.800₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 20.5mm

Cái 132.700₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 25mm

Cái 187.600₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 30mm

Cái 279.300₫ 0 đ

Dao vát mép chuôi trụ 3 lưỡi trắng 90 độ 35mm

Cái 407.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan