Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro HTD-Japan M1.4x0.3

98.800₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M1.6x0.35

98.800₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M2x0.4

83.600₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M2.5x0.45

83.600₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M3x0.5

60.800₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M3.5x0.6

91.200₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M4x0.7

60.800₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M5x0.8

68.400₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M6x1.0

72.200₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M8x1.25

121.600₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M10x1.5

152.000₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M12x1.75

209.000₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M14x2

262.200₫ 0 đ

Taro HTD-Japan M16x2

319.200₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan