Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Taro thẳng ren cấy ST2x0.4

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST2.5x0.45

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST3x0.5

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST4x0.7

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST5x0.8

Cái 79.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST6x1

Cái 91.200₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST8x1.25

Cái 125.400₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST10x1.5

Cái 148.200₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST12x1.75

Cái 182.400₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST14x2

Cái 228.000₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST16x2

Cái 285.000₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST18x2.5

Cái 330.600₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST20x2.5

Cái 444.600₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST22x2.5

Cái 558.600₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST24x3

Cái 592.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST27x3

Cái 934.800₫ 0 đ

Taro thẳng ren cấy ST30x3.5

Cái 1.083.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan