Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Long đen kẹp khuôn M10x30x5

Cái 7.000₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M12x28x9

Cái 8.600₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M14x30x10

Cái 10.500₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M16x34x10

Cái 13.400₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M18x36x10

Cái 14.400₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M20x38x10

Cái 15.500₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M22x40x10

Cái 16.600₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M24x50x10

Cái 28.500₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M30x65x12

Cái 40.000₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Sản phẩm liên quan