Mã hàng Đơn giá Số lượng Thành tiền

Long đen kẹp khuôn M10x26x8

11.000₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M12x28x9

8.600₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M14x30x10

10.500₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M16x34x10

13.400₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M18x36x10

14.400₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M20x38x10

15.500₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M22x40x10

16.600₫ 0 đ

Long đen kẹp khuôn M24x50x10

28.500₫ 0 đ

Thông tin chi tiết sản phẩm

Danh mục sản phẩm liên quan