Mã hàng Số lượng DVT Đơn giá Thành tiền

Kéo cắt ống PVC có lẫy tự động 42

427.905₫ 0 đ

Kéo cắt ống PVC Bosi 3-42mm BS291581

103.000₫ 0 đ

Kéo cắt ống PVC Bosi 3-42mm BS291585

171.000₫ 0 đ

Kéo cắt ống PVC Lan Long 3-42mm LL20021

87.000₫ 0 đ

Kéo cắt ống PVC Lan Long 3-42mm LL20026

126.000₫ 0 đ

Sản phẩm liên quan